• Nederlands
  • Engels
Voor al uw constructie, onderhoud en reparatie
icoon telefoon Voor direct contact bel 085 – 130 45 18

Agrin-Serv toont waterreiniger op Demonstratiebijeenkomst

Op vrijdag 24 November heeft Agrin-Serv de waterreiniger voor kistenwassers gedemonstreerd op het Aeres Praktijk Centrum te Dronten. Een TumbleJet kistenwasser leverde het vervuilde waswater aan waarna de waterreiniger dit geschikt maakte voor hergebruik. Zeker 70 gegadigde, welke het programma over kistenreingers, spuitmachines, erfemissie en zuiveringen hebben gevolgd, hebben als eerste kennis kunnen maken met deze machine.

Een TumbleJet kistenwasser produceert zo’n 10m3 per uur aan waswater bij volle bezetting. Afhankelijk van de vervuiling worden hierbij 50 kisten per uur gewassen. Het waswater mag in geen geval in het oppervlakte water worden geloosd. Zelfs na enkele uren kisten wassen geeft dit een behoorlijke hoeveelheid water. Door gebruik van de waterreiniger kan een waterbesparing van 75% gerealiseerd worden. Dit betekend dus minder waswater op het erf of het land, minder aanvoer van schoon water en dus ook een lagere belasting voor het milieu.

De waterreiniger van Agrin-Serv laat zich kenmerken door het robuuste ontwerp welke volautomatisch water filtert met zeer weinig onderhoud. Hierdoor is deze waterreiniger de perfecte aanvulling op de TumbleJet kistenwasser.

De demonstratie dag werd georganiseerd door Broos Water, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en LTO.
De ontwikkeling van de waterreiniger is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Ontwikkelings Maatschappij Flevoland.